Integralne kore

Integralne kore Maxipek pekara

Integralne  kore
Maxipek pekara

Integralne kore
 Sastojci :

Integralno brasno 
Brasno T400
Voda 
So 
Aditiv

Kako se dobija integralno brasno?


Integralno brasno
Integralno pšenično brašno sadrži u sebi sve delove zrna pšenice što mu daje izvanredna nutritivna svojstva. Sa usitnjenim endospermom dobija: energiju kroz skrob i proteine, sa omotačem obezbedjuju se dijetalna vlakna i proteini, a kroz usitnjenu klicu esencijalne masti i aminokiseline, kao i nezamenljive tokoferole poznate kao vitamini E grupe. Zahvaljujući takvom sastavu, integralno pšenično brašno se sa nutricionističkog stanovišta smatra za jednu od najkompletnijih namirnica koja se najčešće konzumira u obliku hleba ili nekog drugog pekarskog proizvoda, u obliku testenina, ekstrudata i niza drugih konzumnih proizvoda. Prednost integralnog pšeničnog brašna je dobra preradljivost tj. mogućnost da se dobije senzorski (organoleptički) prihvatljiv proizvod.Najčešći nedostatak integralnog pšeničnog brašna jeste kontaminiranost površinskim nečistoćama zrna i prisustvo štetnih primesa. Firma „VEGA ADM“ taj problem rešava uvodjenjem dobre pripreme pšenice koju čine izdvajanje svih primesa kao i onih zrna pšenice koje su bezvredna u ishrani (štura, učmala, smežurana i druga zrna). Odgovarajućom površinskom obradom na specijalnim uredjajima, odstranjuju se površinske nečistoće kao i bezvredni delovi zrna kao što su dlačice, vrškovi zrna i izumrle ćelije epitela.

Integralne kore Maxipek pekare


Mlevenjem na posebno podešenom mlinskom kamenu dobija se brašno poželje granulacije sa malom količinom mehanički oštećenih skrobnih zrna što je od velikog značaja u pekarskoj proizvodnji.


Osnovne upotrebne karakteristike integralnog pšeničnog brašna su: sortno poreklo, čistoća, granulacioni sastav, sadržaj vode (vlažnost), sadržaj mineralnim materija (pepeo), sadržaj dijetalnih vlakana (uglavnom celuloza i hemiceluloza) kao i odsustvo štetnih  mikroorganizama, a naročito producenata toksičnih materija u prvom redu mikotoksina.


Коментари

Популарни постови