Nagrade pekara Maxipek

Шта представља сертификат "Фирма од поверења"? 


Сертификат "Фирма од поверења" послује на тржишту Европе од 2013. године. Пројекат је покренут од стране фирме Центар за Истраживање Мишљења Клијената ДОО (ЦЗИМК ДОО). Реализује се успешно захваљујући свеобухватним прелиминарним анализама интернета и напредних технологија, које трајно мењају постојеће моделе пословања, став и реакције корисника. Најновија техника омогућује клијентима приступ широком спектру информација, које су у вези са сваким појединачним производом, услугом, предузећем или институцијом. Информисани корисници траже актуелне информације о фирмама, чије услуге користе. Често желе да знају да ли могу да имају поверења у одређену организацију.Корисници мобилних уређаја траже на интернету информације о фирмама, које их интересују. Имајући то у виду Истраживачки центар из Београда је покренуо иницијативу како би олакшао комуникацију између предузетника и њихових клијената. Након спровођења одређених истраживања, створена је иновативна истраживачка методологија, која омогућава бази задатог алгоритма да одреди такозвани Коефицијент мњења. "Центар за истраживање мишљења клијената" ДОО о свом трошку спроводи истраживање одређеног предузећа на територији Републике Србије, користећи специјализовани софтвер, који је развила пољска фирма СВОК Ltd., уз помоћ горе наведеног алгоритма. У овом моменту ни једна институција не спроводи истраживања користећи овај метод. Сертификат "Фирма од поверења" постао је врло популаран и поштован међу предузетницима и њиховим клијентима у земљама у којима је пројекат заживео. То је један од најпопуларнијих издаваних сертификата у неколико земаља Европске уније.

Firma od poverenja Pekara Maxipek

Коментари

Популарни постови